Elegia o ...chłopcu polskim

Opętany przez marzenie

Co się zdarzy przy drodze

Kilka ważnych słów